Město Manětín
Město Manětín

Ohlašovna

Informace pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny – Manětín č. p. 89

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně úřadu města Manětín

Nejedná se v žádném případě o dopisy a zásilky, ale pouze o oznámení o uložení zásilky a výzvy, že si lze zásilku uloženou na ukládací poště v Manětíně vyzvednout.

Městský úřad Manětín není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení. Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na město Manětín, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu  občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu. 

Jednotlivá oznámení a výzvy jsou uloženy na podatelně Městského úřadu Manětín. Občan s touto adresou má možnost dotazem zjistit, zda pro něho byla doručovatelem zanechána výzva, a to v úředních hodinách osobně nebo telefonicky na telefonním čísle: 373 392 258, mobil:  724 147 641,  popř. e-mailem na adrese posta@manetin.cz. Po uplynutí termínu k vyzvednutí zásilky, budou výzvy skartovány.

Informace o jednotlivých oznámeních a výzvách je v době jejich aktuálnosti vyvěšena:

- na nástěnce v přízemí městského úřadu – oznámení města Manětín.

Vlastní zásilky budou uloženy po stanovenou dobu na ukládací poště v Manětíně, kde si je příjemce s platným průkazem totožnosti může vyzvednout. Vyzvednout si zásilku může přímo na poště i bez toho, aby si na podatelně vyzvedával oznámení o uložení zásilky, nebo výzvu s poučením.  

Doplňková informace

Trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny úřadu města Manětín, Manětín č. p. 89 je evidován u občana, jehož údaj o místu trvalého pobytu byl ve správním řízení zrušen. 
Z evidování občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Městský úřad Manětín není oprávněn přebírat korespondenci adresovanou fyzickým osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny. 
Od 1. 1. 2016 zajišťuje úřad převzetí a uložení „oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením“ osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, a to na pracovišti podatelny na úřadě města Manětín. 

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny – Manětín č. p. 89, o uložení zásilky.

  1. Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s. p., Manětín č. p. 150, Manětín, kontaktní telefon +420 954233162. Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech: pondělí a středa: od 11:00-18:00 a dále  úterý, čtvrtek,  pátek:  od 8:00 -15:00 (přestávka:  od12:00- 13:00 hod.) 
  2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
  3. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.
  4. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny Manětín  č. p. 89 má možnost:

  • na ohlašovně pobytu Manětín č. p. 89 nahlásit tzv. „doručovací adresu“ = údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“ písemnosti,
  • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i  e-mailovou adresu,
  • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
  • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s. p., oznámí (placená služba),
  • zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (placená služba),
  • požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba).

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zlatý erb - hlasujte

Zlatý erb - soutěž o nejlepší webové stránky

Dejte nám prosím svůj hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme!

Rizika a nebezpečí

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 28/14 °C
středa 19. 6. oblačno 28/17 °C
čtvrtek 20. 6. déšť 29/15 °C

Mobilní aplikace Manětín

Mobilní aplikace

Aktuální teplota

27.8.2023 17:08

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Leuchtenberg

Jsme členy

MAS Vladař o.p.s.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Svaz měst a obcí České republiky

Spolek pro obnovu venkova

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Sdružení místních samospráv ČR


mapa