Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Radějově je vymezen hranicí, která začíná na severu u p. č. 1, které obíhá, pokračuje podél komunikace p. č. 246/2, obíhá p. č. 6, pokračuje podél p. č. 8, 4, 11, 10/3, obíhá p. č. 12/1, pokračuje podél p. č. 13/1, 13/2, na jihu vede podél p. č. 14, 15, obíhá p. č. 17, překračuje komunikaci p. č. 246/2, vede podél ní, přetíná p. č. 250/1 k p. č. 21, obíhá p. č. 79, pokračuje dál podél p. č. 80, 82, 83 a pokračuje podél komunikace p. č. 246/2 k výchozímu bodu u p. č. 1.