Popis zóny

Hranice památkové zóny začíná v severním cípu p.č. 52/1, běží na východ podél cesty p.č. 642 a p.č. 1777. Zatáčí k severu kolem p.č. 638, 629/1 a lomí se jižním směrem po hranici 621. Dále vedepo komunikaci p.č. 1786/3 a stáčí se k jihu po p.č. 600/4, 600/1. Pokračuje k východu po p.č. 598/1 k silnici na Rabštejn, běží po hranici intravilánu dále na východ až k p.č. 188/2. Zde se lomí na jih po p.č. 273/3, 189/1, 235/1. Prochází opět po hranici intravilánu přes most a po pravém břehu Manětínského potoka se stáčí k jihu, pokračuje rozhraním starého a nového hřbitova a po východní hranici p.č. 1684, zatáčí k západu po hranici intravilánu až k p.č. 1759/5, vrací se k severu podél silnice až k mostu. Pokračuje k západu po p.č. 1728/3 až k soutoku Manětínského potoka a náhonu, po pravém břehu míří k jihu a místní komunikací p.č. 1486/12 směřuje k severu a na hranici pozemku p.č. 138/3 a 138/2 zatáčí k Manětínskému potoku. Dále pokračuje po východním okraji místní komunikace p.č. 1747 k jihu kolem zámeckého parku, přetíná silnici, navazuje na p.č. 198, 200/1, běží po hranici intravilánu na sever, podél pravého břehu Manětínského potoka až k náhonu p.č. 1808/2. Po jeho pravém břehu a po p.č. 832 míří k severu po p.č. 1808/4, 47 a 1771 až k p.č. 825/5. Podél p.č. 47/1 pokračuje k silnici, dále po ní na západ k p.č. 52/1, kde se hranice uzavírá.